Työkykypassi – Opettajan käyttöliittymä

Rekisteröidy

(vähintään 6 merkkiä)

Tietoa ohjelmistosta

Työkykypassi-ohjelmisto on suunniteltu toisen asteen ammatillisten oppilaitosten käyttöön. Ohjelmisto sisältää opettajien web-käyttöliittymän ja opiskelijoiden mobiilisovelluksen. Ohjelmiston tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden työelämätaitoja, työkykyä tukevia valmiuksia ja osallisuutta. Opiskelijan mobiilisovellus sisältää tehtäviä mm. työhyvinvoinnin edistämisestä, liikunnasta ja terveystiedosta, työpaikalla oppimisesta, työturvallisuudesta ja ergonomiasta. Ohjelmisto edistää osaamisen kehittymistä myös oppilaitoksen ulkopuolisissa ympäristöissä.

SAKU ry ja Työterveyslaitos ovat kehittäneet mobiilisovelluksen ja opettajan käyttöliittymän yhteistyössä Kisko Labs Oy:n sekä Haaga-Helian ammattikorkeakoulun kanssa. Mobiilisovellus pohjautuu Ammattiosaajan työkykypassi -opintokokonaisuuteen. Kehitystyötä ovat rahoittaneet Euroopan sosiaalirahasto (ESR) / Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Ohjelmiston sisällössä on hyödynnetty työkykypassi.fi-sivujen tehtäviä, jotka on aiemmin laadittu yhteistyössä seuraavien tahojen kanssa.

Tietosuojaseloste