Tervetuloa työkykypassin mobiilisovelluksen opettajan käyttöliittymään!

Mikä on työkykypassi?

Työkyvyn ylläpito on osa ammatillisten opintojen osaamistavoitteita. Ammattiosaajan työkykypassilla vaikutetaan opiskelijoiden hyvinvointikäyttäytymiseen. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoja, taitoja ja motivaatiota huolehtia omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan opiskelun aikana ja sen jälkeen niin, että työhyvinvoinnin ylläpitäminen on osa elämäntapaa.

Miten opettaja hyötyy työkykypassista?

Opettajalle työkykypassi on väline nostaa esiin työkykyä ja hyvinvointia tukevat opittavat asiat. Työkykypassiin on koottu yhteen keskeiset työkykyä ja hyvinvointia ylläpitävät osa-alueet: liikunta, terveysosaaminen sekä harrastukset ja yhteistyötaidot. Ammattiosaajan työkykypassin avulla opettaja kytkee osa-alueet osaksi tutkinnon suorittamista ja liittää passin osa-alueet vastaaviin tutkinnon osiin.

Mikä on työkykypassin mobiilisovellus?

Työkykypassin mobiilisovellusta voi käyttää apuna työkykypassin sisältöjen oppimiseen. Osaamista voi kerryttää tietenkin monin eri tavoin, mutta mobiilisovellus on moderni ja monille opiskelijoille mieluinen vaihtoehto. Mobiilisovellus sisältää tehtäviä mm. työhyvinvoinnin edistämisestä, liikunnasta ja terveystiedosta, työpaikalla oppimisesta, työturvallisuudesta ja ergonomiasta. Mobiilisovelluksen voi ladata maksutta sovelluskaupoista.

Mihin opettajan käyttöliittymää tarvitaan?

Työkykypassi-ohjelmisto koostuu mobiilisovelluksesta ja opettajan web-käyttöliittymästä. Opettaja hallinnoi oman ryhmänsä mobiilisovelluksen käyttöä opettajan käyttöliittymästä. Webkäyttöliittymässä opettaja voi luoda opiskelijaryhmiä, valita ryhmälle näkyvät tehtävät, seurata opiskelijoiden suorituksia ja antaa niistä palautetta. Opiskelijat voivat tehdä tehtäviä omatoimisesti tai ryhmätehtävinä ja antaa palautetta myös toisilleen.

Luo tunnukset ja ota Työkykypassi-ohjelmisto käyttöön! Lue lisää opettajan pikaohjeesta.

Lisätietoa ja tukea